Twitter

Yazdır    Email

Twitter kullanımı ile
Ürün ya da hizmet için uygun olan medya kaynaklarını belirleyerek hedef kitleler ile buluşturmak için haber içerikli yayın konseptleri hazırlıyoruz.
Markaya ait doğru mesajların doğru kanallar aracılığıyla doğru hedef kitleye ulaştırılması için uygulama planı ortaya koyuyoruz. İçerik üretimi ve içerik paylaşımı ile medya ilişkilerini yürütüyor ve medya geri dönüşünü arttırıyoruz.
Ürün ya da hizmetin, medya kaynakları ile olan iletişimini sağlıyoruz.
Çalışan ve işveren ile çalışan ve çalışan arasındaki diyalogları geliştirerek beşeri ilişkilerin düzenlenmesi ve faaliyetlerin etkin bir biçimde yönlendirilmesi sürecini yönetiyoruz.
İletişim yolu ile işveren ve çalışanların ortak bir görüş ve anlayışta birleşerek, organizasyonun temel hedefine ulaşabilmesi için işbirliği yapmalarını, böylece üretkenliğin ve motivasyonun artmasını sağlıyoruz.
Bir markanın tanınmasını sağlayan; tüm dış işaret, renk, desen, grafik, rakam, ambalaj, kutu, ses, görsel, fotoğraf, film gibi bütün özelliklerini yöneterek markanın etki yaratan bir farkındalığa ulaşmasını sağlayan “marka kimliği”ni oluşturuyoruz.
Bir kurum içinde, çalışanların karar süreçlerine katılımını, çalışanlar arasında uyum, yetki ve sorumlulukların akılcı bir şekilde dağıtılmasını, kurumun çalışmalarının ve geleceğinin güvence altına alınmasını temel alan kurum kültürünü inşa ediyor ve yönetiyoruz.
Kurum ya da marka, itibarını olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir durumla karşı karşıya kaldığında, herhangi bir sorunun çözülebilmesi için gerekli sürenin sınırlı olduğu durumlarda ya da beklenmeyen bir zamanda meydana gelen olumlu ya da olumsuz durumlarda belirlediğimiz ve uyguladığımız stratejilerle krizi ortadan kaldırıyor, durumu kurum ya da markanın lehine çeviriyoruz.

Microsoft Tabanlı Sistemler, Linux Tabanlı Sistemler, Buti Yazılım, Hosting YÖnetim Yazılımları, Web Tabanlı Yazılımlar, İçerik Yönetim Sistemi, E Ticaret Yazılımları, E Posta Yazılımları yazılım alanında hizmet verdiğimiz ana kalemlerdir. Detaylı bilgi için her bir başlığı tek tek incelemenizi öneririz.

Yazılım Hizmetleri

Web Sitesi arayüz ve ana yüz tasarımları, kurumsal kimlik tasarım ve uygulamaları, reklam (outdoor ve indoor) tasarım ve uygulamaları tasarım alanında hizmet verdiğimiz ana kalemlerdir. Detaylı bilgi için her bir başlığı tek tek incelemenizi öneririz.

Tasarım Hizmetleri

Cloud (bulut) Hosting, VPD/VDS Hizmeti, Co - Location, Web Hosting, VPN, Kurumsal Hosting, İzleme - Bakım - Güvenlik, Mail MX Hizmeti hosting alanında hizmet verdiğimiz ana kalemlerdir. Detaylı bilgi için her bir başlığı tek tek incelemenizi öneririz.

Hosting Hizmetleri

Facebook, Twitter, Google +, ve birçok sosyal medya mecrasında tasarım, planlama, organizasyon ve yönetim hizmeti veriyoruz. Internet'in ayrılmaz parçası Sosyal Medya da yerinizi almak için lütfen randevu alınız.

Sosyal Medya Hizmetleri

Bilgi teknolojileri, Kosgeb Projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri, Avrupa Birliği Projeleri, reklam danışmanlığı, ve daha bir çok teknolojik konuda uzman danışmanlarımız ile çözüm ortağınız biziz.

Danışmanlık Hizmetleri